iFood

På uppdrag av Stockholmsmässan skapades en inspirationsutställning i samarbete med konsultföretaget Måltid AB. Syftet var att förmedla den utvecklingspotential som finns i ett starkt varumärke och ge nya perspektiv kring varumärkesstrategi.

iFood förenar design, gastronomi och ny teknik. Med inspiration från Japan och Kalifornien kombineras fräscha råvaror för att matcha olika musikstilar. Matkuberna är inslagna i rispapper för att spegla det rena och avskalade i Apples formspråk. Till varje kub fås en låt som tillsammans med smakerna förstärker helhetsupplevelsen. iFood ger uttryck för en Apple-kultur som präglas av design, identitet och tillhörighet.

Smakprofil Apple iFood Foodism

ifood "Jazz - smooth & fresh"

ifood "Pop - cheesy & chewy"